return to TNU main page
PERSONAL PAGES


ANASHKIN Oleg Vasilevich

ARKHANGELSKAYA Antonina Serafimovna

BAGROVA Ludmila Alexsandrovna

GABRELYAN Oleg Arshavirovich

GASPARYAN Mihail Vladimirovich

GRISHKOVETS Vladimir Ivanovich

DONSKOY Vladimir Iosifovich

DRYOMOV Olexiy

FILATOV Anatoly Sergeevitch

YENA Vasiliy Georgievich

KATEROUSHA Svitoslav

KALNOY Igor Ivanovich

KISLAYA Anna Aleksandrovna

KOPACHEVSKIY Nikolay Dmitrievich

KOROSTELINA Karina Valentinovna

KUR'YANOV Vladimir Olegovich

KUSHNEREVA Galina Ivanovna

NIKOLKO Milana Vladimirovna

POLULYAH Sergey Nikolaevich

SMOLICH Vladimir P.

CHIRVA Vasily Yakovlevich

Administration  Structure  History of University  The Concept of Development  Entrance Examination Electronic library Personal pages   
Conference, seminars  Projects, Grants   Electronic Editions   Contact information

webmaster@tnu.crimea.ua © 2002 Vernadskiy Tavricheskiy National University